Visit Luxetime Boutique
0

Return Policy

นโยบายการคืนสินค้า

ท่านจะได้รับคืนในรูปเครดิตหรือเงินสด หากท่านเปลี่ยนใจเกี่ยวกับสินค้า ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการเลือกสินค้าผิด และไม่ได้ตรวจสอบและให้ข้อมูลที่ถูกต้องขณะทำการออกคำสั่งซื้อ

นโยบายแลกเปลี่ยนสินค้า

ท่านจะมีสิทธิได้การดูแล โดยข้อแม้ว่าท่านต้องคืนสิ่งของแก่เราภายใน 3 วันนับจากวันที่สิ่งของตามคำสั่งซื้อของท่านได้ถูกส่งไป สิ่งของจะต้องส่งคืนแก่เราในสภาพใหม่ พร้อมกับบรรจุหีบห่อและอยู่ในสภาพเดียวกับเมื่อท่านได้รับสิ่งของ ทั้งนี้ รวมถึงการส่งคืนการบรรจุหีบห่อเดิมรวมถึงฉลากและป้ายต่างๆ ที่ยังคงติดแนบอยู่พร้อมกัน หากสิ่งของที่ส่งคืนอยู่ในสภาพซึ่งเห็นได้ชัดว่าถูกใช้แล้ว กรณีเช่นนั้น ท่านสามารถคืนสินค้าได้ตาม Trade / Return Policy ที่ถูกกำหนดขึ้นตามนโยบายของบริษัท

หากไม่ปฎิบัติตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธินั้นๆ ค่าไปรษณียากรในการคืนสิ่งของถือค่าใช้จ่ายของท่าน เราจะออกใบยืนยันเป็นมูลค่าของสิ่งของนั้น ทันทีซึ่งสิ่งของถูกส่งคืนมา เราไม่เก็บสินค้าไว้เพื่อการแลกเปลี่ยน “เครดิต” ที่ท่านได้รับ อนุญาตให้ท่านใช้ซื้อบางอย่างที่แตกต่างออกไปพร้อมกันทั้งหมด หลังจากที่ได้ตรวจสอบคำสั่งซื้อเดิมของท่านแล้ว ทันทีที่เราได้รับสิ่งของซึ่งท่านส่งคืนมาแล้วหรือการคืนเงินได้รับการอนุมัติโดยเป็นไปตามการเสนอของท่าน เราจะส่งการแจ้งการได้รับสิ่งของของท่าน และ/หรือข้อความอีเมล์ แจ้งการให้เครดิตการคืนแก่ท่าน อย่างใดอย่างหนึ่ง ชนิดการคืนเงินจะมีพื้นฐานจากข้อโต้ตอบก่อนหน้านั้นเกี่ยวกับชนิดของปัญหา ท่านจะได้รับการคืนเงินในบัญชีซึ่งท่านแจ้ง หรือเครดิตราคาเพื่อใช้ซื้อจะได้รับการออกเป็น ใบยืนยัน ซึ่งกรณีเช่นนั้นท่านสามารถใช้ได้ในการซื้อครั้งต่อไป หลังจากการแจ้งการอนุมัติของท่าน ท่านต้องแจ้งเราเช่นกันภายใน 14 วันตามเวลาในปฏิทิน จากวันที่ซึ่งสินค้าของท่านถูกส่งจากคลังสินค้าของเรา ในความเสียหายหรือความผิดพลาดใดๆ หลังจากระยะเวลานี้ไปแล้ว การรับประกันสินค้าปกติของท่านจะถูกนำมาใช้ได้ หากท่านได้รับสิ่งของใดซึ่งเสียหาย โปรดติดต่อเราผ่าน ช่องทาง Line Official Account หรือ Email และแจ้งเราให้ทราบลักษณะและขอบเขตของความเสียหาย รวมทั้งแจ้งชื่อของท่าน หมายเลขติดต่อ และเลขที่คำสั่งซื้อของท่าน

เป็นลูกค้าประจำมานานครับ ที่นี่บริการดี เป็นกันเอง ฝากขายเป็นอีกตัวเลือกที่ดีครับ

Suttham Dendhumrong

 วันก่อนนำ Rolex เข้าไปฝากขายกับคุณตั้ม วันรุ่งขึ้นทางคุณตั้มโทรมาบอกว่าขายได้แล้ว ประทับใจมากครับ ขายไวสุดๆ

Witthaya Imboon

 ฝากขายนาฬิกาที่ Luxetime บริการประทับใจ ขายได้ราคา แนะนำครับ

Pongpat R.

 หามานานแล้วครับ สำหรับที่ฝากขายนาฬิกาที่เข้าใจคนสะสมนาฬิกาอยากจริงจัง มีบริการและพื้นที่ดีมากครับ สะดวก และ ข้อมูลครบถ้วน

Soradech

 ฝากขายกับ Luxetime ขายได้ไว ราคาดี ขอบคุณคุณตั้ม และ ทีมงานมากๆครับ จะมาฝากไว้หลายๆเรือนครับ

Metee Songwattananon

Contact Us

TEDC.CO.,LTD (Luxetime & Memphis Belle Thailand)
11F Italthai Tower, 2037/57
New Petchburi Road, Bangkapi, Huaywkang, Bangkok 10310, Thailand
  1. Mobile:062-535-5646
  2. Fax:02-716-1220

Company

  1. About us
  2. Team
  3. Press

Accepted Payment