Visit Luxetime Boutique
0

Warranty

สิ่งของสินค้าซึ่งเสียหาย

เราจะคืนเงินให้สำหรับสิ่งของใดที่เสียหายระหว่างการส่ง ด้วยค่าใช้จ่ายของเราโดยเร็วที่สุดที่เราได้รับสิ่งของซึ่งเสียหายกลับมา เราขออภัยสำหรับความไม่สะดวกใดๆ ที่ท่านได้รับ ถือเป็นการช่วยเหลือเราอย่างมากหากท่านสามารถแนบรูปภาพดิจิทัลของความเสียหายไปด้วยเพื่อว่าเราสามารถประเมินและปฏิบัติการเปลี่ยนสินค้าได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

สินค้าบางอย่าง - มีรับประกันของผู้ผลิตเท่านั้น

สินค้าบางอย่างที่ขายผ่าน luxe-time.com จะได้รับการบริการและสนับสนุนโดยผู้ผลิตสินค้าแต่เพียงผู้เดียว โดยเป็นไปตามข้อมูลการรับประกันที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการ สำหรับสิ่งของซึ่งโฆษณาและขายด้วยการรับประกันของผู้ผลิต เราจะขอให้ท่านติดต่อผู้ผลิตหรือผู้จัดสินค้าให้ในเบื้องต้นสำหรับการเปลี่ยนสินค้าหรือซ่อมแซมภายใต้ข้อกำหนดการรับประกัน

การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการระงับข้อพิพาท

เราให้ความสำคัญอย่างมากในการบริการเพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีตลอดไป หากท่านมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและหรือบริการใดๆ โปรดติดต่อเราได้ทันทีที่ Email Line Official Account หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆที่ได้แจ้งไว้ในเว็ปไซด์ของเรา

ความรับผิดของเรา

เราไม่ต้องรับผิดสำหรับ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียสัญญา การสูญเสียข้อมูลใดๆ หรือสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นทางอ้อมหรือซึ่งติดตามมา ไม่ว่าชนิดใดอย่างไรก็ตามที่เกิดขึ้น และไม่ว่ามีสาเหตุมาจากการละเมิด (รวมทั้งความประมาทเลินเล่อ), การผิดสัญญา หรืออื่นใดก็ตาม ความรับผิดชอบรวมของเราต่อความรับผิดสำหรับสินค้าใดที่ส่งให้แก่ท่านไม่ว่าในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือ อื่นใดก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่เกินจำนวนซึ่งท่านได้จ่ายให้แก่เราในส่วนของสินค้าซึ่งเป็นข้อพิพาท

เป็นลูกค้าประจำมานานครับ ที่นี่บริการดี เป็นกันเอง ฝากขายเป็นอีกตัวเลือกที่ดีครับ

Suttham Dendhumrong

 วันก่อนนำ Rolex เข้าไปฝากขายกับคุณตั้ม วันรุ่งขึ้นทางคุณตั้มโทรมาบอกว่าขายได้แล้ว ประทับใจมากครับ ขายไวสุดๆ

Witthaya Imboon

 ฝากขายนาฬิกาที่ Luxetime บริการประทับใจ ขายได้ราคา แนะนำครับ

Pongpat R.

 หามานานแล้วครับ สำหรับที่ฝากขายนาฬิกาที่เข้าใจคนสะสมนาฬิกาอยากจริงจัง มีบริการและพื้นที่ดีมากครับ สะดวก และ ข้อมูลครบถ้วน

Soradech

 ฝากขายกับ Luxetime ขายได้ไว ราคาดี ขอบคุณคุณตั้ม และ ทีมงานมากๆครับ จะมาฝากไว้หลายๆเรือนครับ

Metee Songwattananon

Contact Us

TEDC.CO.,LTD (Luxetime & Memphis Belle Thailand)
11F Italthai Tower, 2037/57
New Petchburi Road, Bangkapi, Huaywkang, Bangkok 10310, Thailand
  1. Mobile:062-535-5646
  2. Fax:02-716-1220

Company

  1. About us
  2. Team
  3. Press

Accepted Payment