The Founder & CEO

“Consignment Center แห่งแรกในประเทศไทย”

“ผมเชื่อว่านาฬิกาทุกเรือนคือรางวัลของชีวิตในแต่ละช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเรือนแรกที่เราเก็บเงินซื้อด้วยความภูมิใจ, เป็นนาฬิกาที่ให้เป็นรางวัลของชีวิต, การทำงาน, เรือนที่ใส่ ในงานสำคัญของชีวิต หรือเป็นเรือนที่ให้กับคนรัก” ล้วนมีเรื่องเล่าของนาฬิกาแต่ละเรือน” ในฐานะนักสะสมคนหนึ่ง ผมเชื่อว่านักสะสมหลายๆท่านชอบเปลี่ยนนาฬิกาบ่อยๆ มีเป้าหมายใหม่ๆประจำ แต่เมื่อต้องการออกตัว อาจจะต้องขาดทุนจำนวนมาก ตั้งแต่หลายหมื่น ถึงหลายแสน โดยไม่จำเป็น

“ในการ Consignment กับทางเรา ท่านจะได้ราคาที่ดีสุด คุ้มค่าที่สุด รวมถึงไม่ต้องเสียเวลาท่านในการขายนาฬิกา”
“อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของใหม่ที่กำลังตามนาฬิกาเรือนใหม่ด้วยครับ”
“ได้รับความไว้วางใจจากสื่อแนวหน้า”